fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 29 วันครู

[ รายวิชาปฐมวัย 3 ภาคเรียนที่ 2 ]
หน่วยที่ 29 วันครู

ระดับชั้นอนุบาล 3
จำนวนสื่อ : 2
7 พ.ย. 2561 : 11:15


รายการสื่อการเรียนรู้

ที่ ชื่อ ประเภทสื่อ เข้าดู ดาวน์โหลด
1 แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 29 วันครู แผนการสอนหลัก 189 527
2 สื่อประกอบแผนการจัดประสบการณ์ หน่วยที่ 29 วันครู สื่อประกอบแผนการจัดประสบการณ์ 136 420