fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

แผนการจัดการเรียนรู้ล่าสุด


image
บูรณาการ (สังคม) ภาคเรียนที่ 1

แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คนดีศรีแผ่นดิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คนดีศรีแผ่นดิน
บูรณาการ (แกนหลัก) สังคม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 1
16 ต.ค. 2561 : 12:28

image
บูรณาการ (สังคม) ภาคเรียนที่ 1

แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สุขภาพดีชีวีเป็นสุข

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สุขภาพดีชีวีเป็นสุข
บูรณาการ (แกนหลัก) สังคม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 1
16 ต.ค. 2561 : 12:28

image
บูรณาการ (สังคม) ภาคเรียนที่ 1

แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เศรษฐีน้อย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เศรษฐีน้อย
บูรณาการ (แกนหลัก) สังคม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 1
16 ต.ค. 2561 : 12:27

image
บูรณาการ (ศิลปะ) ภาคเรียนที่ 1

แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 สุนทรีย์ศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 สุนทรีย์ศิลป์
บูรณาการ (แกนหลัก) ศิลปะ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 1
16 ต.ค. 2561 : 12:25


image
บูรณาการ (การงานฯ) ภาคเรียนที่ 1

แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เด็กไทยหัวใจสร้างสรรค์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เด็กไทยหัวใจสร้างสรรค์
บูรณาการ (แกนหลัก) การงาน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 1
16 ต.ค. 2561 : 12:22

image
ภาษาอังกฤษ (ภาคเรียนที่ 1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เรื่อง Healthy Living

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เรื่อง Healthy Living
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 1
15 ต.ค. 2561 : 10:49

image
ภาษาอังกฤษ (ภาคเรียนที่ 1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เรื่อง School Life

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เรื่อง School Life
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 1
15 ต.ค. 2561 : 10:49

image
ภาษาอังกฤษ (ภาคเรียนที่ 1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง Me & My Family
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 1
15 ต.ค. 2561 : 10:48


image
ภาษาไทย (ภาคเรียนที่ 1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 อ่านจับใจความ ย่อตามคิด

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 อ่านจับใจความ ย่อตามคิด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 1
15 ต.ค. 2561 : 10:40

image
ภาษาไทย (ภาคเรียนที่ 1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 งดงามสำนวน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 งดงามสำนวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 1
15 ต.ค. 2561 : 10:39

image
ภาษาไทย (ภาคเรียนที่ 1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สร้างสรรค์งานเขียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สร้างสรรค์งานเขียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 1
15 ต.ค. 2561 : 10:39

image
ภาษาไทย (ภาคเรียนที่ 1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วรรณกรรมคำสอน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วรรณกรรมคำสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 1
15 ต.ค. 2561 : 10:38