คลังสื่อการเรียนรู้ : Learning Resources

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์


ค้นหาจากคำหรือชื่อรายวิชา
ค้นหาจากคำ :
ค้นหาจากช่วงชั้น ระดับชั้น รายวิชา หน่วยฯ
image

เกมการศึกษา หน่วย 9 ปลอดภัย อ.3

เกมการศึกษา ปฐมวัย อ.3
24 ก.ค. 2561 : 17:18
image

เกมการศึกษา หน่วย9 ปลอดภัย อ.2

เกมการศึกษา ปฐมวัย อ.2
24 ก.ค. 2561 : 17:18
image

เกมการศึกษาหน่วย 9 ปลอดภัย อ.1

เกมการศึกษา ปฐมวัย อ.1
24 ก.ค. 2561 : 17:18
image

สัปดาห์ที่ 8 เกมการศึกษาหน่วยข้าว อ.3

เกมการศึกษา ปฐมวัย อ.3
25 ก.ค. 2561 : 08:56
image

สัปดาห์ที่ 8 เกมการศึกษาหน่วยข้าว อ.2

เกมการศึกษา ปฐมวัย อ.2
22 พ.ค. 2561 : 10:10
image

เกมการศึกษา หน่วย 8 ข้าว อ.1

เกมการศึกษา ปฐมวัย อ.1
22 พ.ค. 2561 : 10:06
image

หน่วยฝนเกมการศึกษา อ.3

เกมการศึกษา ปฐมวัย อ.3
22 พ.ค. 2561 : 10:04
image

เกมการศึกษา อ.2

เกมการศึกษา ปฐมวัย อ.2
22 พ.ค. 2561 : 10:00
image

หน่วย 7 ฝนเกมการศึกษา อ.1

เกมการศึกษา ปฐมวัย อ.1
22 พ.ค. 2561 : 09:47
image

สื่อเกมการศึกษา หน่วย 6 อ.3

เกมการศึกษา ปฐมวัย อ.3
22 พ.ค. 2561 : 09:41
image

สื่อเกมการศึกษา หน่วย 6 อ.2

เกมการศึกษา ปฐมวัย อ.2
22 พ.ค. 2561 : 09:37
image

สื่อเกมการศึกษา หน่วย 6 อ.1

เกมการศึกษา ปฐมวัย อ.1
22 พ.ค. 2561 : 09:36
image

สื่อเกมการศึกษา หน่วย 5 ครอบครัวมีสุข อ.3

เกมการศึกษา ปฐมวัย อ.3
22 พ.ค. 2561 : 08:58
image

สื่อเกมการศึกษา หน่วย 5 ครอบครัวมีสุข อ.2

เกมการศึกษา ปฐมวัย อ.2
22 พ.ค. 2561 : 08:56
image

สื่อเกมการศึกษา หน่วย 5 ครอบครัวมีสุข อ.1

เกมการศึกษา ปฐมวัย อ.1
22 พ.ค. 2561 : 08:55
image

สื่อเกมการศึกษาหน่วย 5 ครอบครัวมีสุข อ.1

แผนการจัดการเรียนรู้ อ.1
22 พ.ค. 2561 : 08:51
image

เกมการศึกษาหน่วยที่ 4 หนูทำได้ อ.3

เกมการศึกษา ปฐมวัย อ.3
22 พ.ค. 2561 : 08:44
image

เกมการศึกษาหน่วยที่ 4 หนูทำได้ อ.2

เกมการศึกษา ปฐมวัย อ.2
22 พ.ค. 2561 : 08:41
image

สื่อเกมการศึกษา หน่วยตัวเรา อ.๓

เกมการศึกษา ปฐมวัย อ.3
18 พ.ค. 2561 : 16:59
image

สื่อเกมการศึกษา หน่วย ตัวเรา อ.๒

เกมการศึกษา ปฐมวัย อ.2
18 พ.ค. 2561 : 16:58