fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

รายการแผนการเรียนรู้ 1321 รายการ


image
บูรณาการ (สังคมฯ)

แผนการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง

หน่วยการเรียนรู้ที่๑ เศรษฐีน้อย หน่วยย่อยที่ ๑.๑ ชีวิตพอเพียง
บูรณาการ (แกนหลัก) สังคม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จำนวนสื่อ : 0
11 ก.ย. 2561 : 21:35

image
บูรณาการ (สังคมฯ)

แผนการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง

หน่วยการเรียนรู้ที่๑ เศรษฐีน้อย หน่วยย่อยที่ ๑.๑ ชีวิตพอเพียง
บูรณาการ (แกนหลัก) สังคม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จำนวนสื่อ : 0
11 ก.ย. 2561 : 21:35

image
บูรณาการ (สังคมฯ)

แผนการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง

หน่วยการเรียนรู้ที่๑ เศรษฐีน้อย หน่วยย่อยที่ ๑.๑ ชีวิตพอเพียง
บูรณาการ (แกนหลัก) สังคม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จำนวนสื่อ : 0
11 ก.ย. 2561 : 21:35

image
บูรณาการ (สังคมฯ)

แผนการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ความสาคัญของภาษี

หน่วยการเรียนรู้ที่๑ เศรษฐีน้อย หน่วยย่อยที่ ๑.๑ ชีวิตพอเพียง
บูรณาการ (แกนหลัก) สังคม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จำนวนสื่อ : 0
11 ก.ย. 2561 : 21:34


image
บูรณาการ (สังคมฯ)

แผนการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง

หน่วยการเรียนรู้ที่๑ เศรษฐีน้อย หน่วยย่อยที่ ๑.๑ ชีวิตพอเพียง
บูรณาการ (แกนหลัก) สังคม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จำนวนสื่อ : 0
11 ก.ย. 2561 : 21:34

image
บูรณาการ (สังคมฯ)

แผนการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สินค้าและบริการ

หน่วยการเรียนรู้ที่๑ เศรษฐีน้อย หน่วยย่อยที่ ๑.๑ ชีวิตพอเพียง
บูรณาการ (แกนหลัก) สังคม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จำนวนสื่อ : 0
11 ก.ย. 2561 : 21:34

image
บูรณาการ (สังคมฯ)

แผนการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน

หน่วยการเรียนรู้ที่๑ เศรษฐีน้อย หน่วยย่อยที่ ๑.๑ ชีวิตพอเพียง
บูรณาการ (แกนหลัก) สังคม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จำนวนสื่อ : 0
11 ก.ย. 2561 : 21:34

image
บูรณาการ (สังคมฯ)

แผนการเรียนรู้ที่ ๖

หน่วยการเรียนรู้ที่๑ เศรษฐีน้อย หน่วยย่อยที่ ๑.๒ ออมไว้ไม่ขัดสน
บูรณาการ (แกนหลัก) สังคม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จำนวนสื่อ : 0
11 ก.ย. 2561 : 21:29


image
บูรณาการ (สังคมฯ)

แผนการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง การออมเงิน

หน่วยการเรียนรู้ที่๑ เศรษฐีน้อย หน่วยย่อยที่ ๑.๒ ออมไว้ไม่ขัดสน
บูรณาการ (แกนหลัก) สังคม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จำนวนสื่อ : 0
11 ก.ย. 2561 : 21:29

image
บูรณาการ (สังคมฯ)

แผนการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง หลักในการใช้จ่ายและการออม

หน่วยการเรียนรู้ที่๑ เศรษฐีน้อย หน่วยย่อยที่ ๑.๒ ออมไว้ไม่ขัดสน
บูรณาการ (แกนหลัก) สังคม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จำนวนสื่อ : 0
11 ก.ย. 2561 : 21:29

image
บูรณาการ (สังคมฯ)

แผนการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง

หน่วยการเรียนรู้ที่๑ เศรษฐีน้อย หน่วยย่อยที่ ๑.๒ ออมไว้ไม่ขัดสน
บูรณาการ (แกนหลัก) สังคม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จำนวนสื่อ : 0
11 ก.ย. 2561 : 21:29

image
บูรณาการ (สังคมฯ)

แผนการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง รายรับ-รายจ่ายของตนเองและครอบครัว

หน่วยการเรียนรู้ที่๑ เศรษฐีน้อย หน่วยย่อยที่ ๑.๒ ออมไว้ไม่ขัดสน
บูรณาการ (แกนหลัก) สังคม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จำนวนสื่อ : 0
11 ก.ย. 2561 : 21:29


image
บูรณาการ (สังคมฯ)

แผนการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง ทำงานดีมีความสุข

หน่วยการเรียนรู้ที่๑ เศรษฐีน้อย หน่วยย่อยที่ ๑.๒ ออมไว้ไม่ขัดสน
บูรณาการ (แกนหลัก) สังคม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จำนวนสื่อ : 0
11 ก.ย. 2561 : 21:28

image
บูรณาการ (สังคมฯ)

แผนการเรียนรู้ที่ ๘

หน่วยการเรียนรู้ที่๑ เศรษฐีน้อย หน่วยย่อยที่ ๑.๑ ชีวิตพอเพียง
บูรณาการ (แกนหลัก) สังคม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จำนวนสื่อ : 0
11 ก.ย. 2561 : 21:28

image
บูรณาการ (สังคมฯ)

แผนการเรียนรู้ที่ ๗

หน่วยการเรียนรู้ที่๑ เศรษฐีน้อย หน่วยย่อยที่ ๑.๑ ชีวิตพอเพียง
บูรณาการ (แกนหลัก) สังคม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จำนวนสื่อ : 0
11 ก.ย. 2561 : 21:28

image
บูรณาการ (สังคมฯ)

แผนการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง

หน่วยการเรียนรู้ที่๑ เศรษฐีน้อย หน่วยย่อยที่ ๑.๑ ชีวิตพอเพียง
บูรณาการ (แกนหลัก) สังคม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จำนวนสื่อ : 0
11 ก.ย. 2561 : 21:28


image
บูรณาการ (สังคมฯ)

แผนการเรียนรู้ที่ ๕ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

หน่วยการเรียนรู้ที่๑ เศรษฐีน้อย หน่วยย่อยที่ ๑.๑ ชีวิตพอเพียง
บูรณาการ (แกนหลัก) สังคม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จำนวนสื่อ : 0
11 ก.ย. 2561 : 21:27

image
บูรณาการ (สังคมฯ)

แผนการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่อง ผู้ซื้อและผู้ขาย

หน่วยการเรียนรู้ที่๑ เศรษฐีน้อย หน่วยย่อยที่ ๑.๑ ชีวิตพอเพียง
บูรณาการ (แกนหลัก) สังคม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จำนวนสื่อ : 0
11 ก.ย. 2561 : 21:27

image
บูรณาการ (สังคมฯ)

แผนการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ

หน่วยการเรียนรู้ที่๑ เศรษฐีน้อย หน่วยย่อยที่ ๑.๑ ชีวิตพอเพียง
บูรณาการ (แกนหลัก) สังคม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จำนวนสื่อ : 0
11 ก.ย. 2561 : 21:27

image
บูรณาการ (สังคมฯ)

แผนการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง สินค้าและบริการ

หน่วยการเรียนรู้ที่๑ เศรษฐีน้อย หน่วยย่อยที่ ๑.๑ ชีวิตพอเพียง
บูรณาการ (แกนหลัก) สังคม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จำนวนสื่อ : 0
11 ก.ย. 2561 : 21:27