fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

รายการแผนการเรียนรู้ 1321 รายการ


image
คณิตศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 หน่วยย่อยที่ 1.3 การคูณ การหาร

หน่วยที่ 1 จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 18:16

image
คณิตศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 หน่วยย่อยที่ 1.2 การบวก การลบ

หน่วยที่ 1 จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 18:16

image
คณิตศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 หน่วยย่อยที่ 1.1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000

หน่วยที่ 1 จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จำนวนสื่อ : 2
12 ต.ค. 2561 : 18:16

image
วิทยาศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 ลักษณะทางพันธุกรรม

หน่วยที่ 1 ลักษณะทางพันธุกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 16:37


image
บูรณาการ 2 (การงานอาชีพ) ภาคเรียนที่ 1

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสร้างสรรค์

หน่วยที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสร้างสรรค์
บูรณาการ (แกนหลัก) การงาน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 16:20

image
บูรณาการ 3 (การงานอาชีพ) ภาคเรียนที่ 1

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสร้างสรรค์

หน่วยที่ ๖ เด็กไทยหัวใจสร้างสรรค์
บูรณาการ (แกนหลัก) การงาน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 16:07

image
คณิตศาสตร์

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ ๔ สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

หน่วยที่ 4 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 15:55

image
คณิตศาสตร์

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ ๓ ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม

หน่วยที่ 3 ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 15:55


image
คณิตศาสตร์

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ ๒ เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน

หน่วยที่ 2 เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 15:54

image
คณิตศาสตร์

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ ๑ จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร

หน่วยที่ 1 จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ การหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 15:54

image
ภาษาอังกฤษ2 (ภาคเรียนที่1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 3 School

หน่วยที่ 3 School
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 14:50

image
ภาษาอังกฤษ2 (ภาคเรียนที่1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 Family

หน่วยที่ 2 Family
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 14:50


image
ภาษาอังกฤษ2 (ภาคเรียนที่1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่1 Self

หน่วยที่1 Self
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จำนวนสื่อ : 3
12 ต.ค. 2561 : 14:50

image
บูณาการ4 (ศิลปะ) ภาคเรียนที่ 1

แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 สุนทรียศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 สุนทรียศิลป์
บูรณาการ (แกนหลัก) ศิลปะ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 14:02

image
บูณาการ (การงาน) ภาคเรียนที่ 1

แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เด็กไทยหัวใจสร้างสรรค์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เด็กไทยหัวใจสร้างสรรค์
บูรณาการ (แกนหลัก) การงาน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 14:01

image
บูณาการ4 (สังคม) ภาคเรียนที่ 1

แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คนดีศรีแผ่นดิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คนดีศรีแผ่นดิน
บูรณาการ (แกนหลัก) สังคม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จำนวนสื่อ : 2
12 ต.ค. 2561 : 13:57


image
บูณาการ4 (สุขศึกษา) ภาคเรียนที่ 1

แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สุขภาพดีชีวีเป็นสุข

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สุขภาพดีชีวีเป็นสุข
บูรณาการ (แกนหลัก) สุขศึกษา พลศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 13:55

image
บูรณาการ4 (สังคม) ภาคเรียนที่ 1

แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เศรษฐีน้อย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เศรษฐีน้อย
บูรณาการ (แกนหลัก) สังคม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 13:48

image
ภาษาอังกฤษ (ภาคเรียนที่ 1)

สื่อ หน่วยที่ 3

หน่วยที่ 3 School
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 12:32

image
ภาษาอังกฤษ (ภาคเรียนที่ 1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 3 School

หน่วยที่ 3 School
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 12:23