fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

รายการแผนการเรียนรู้ 1321 รายการ


image
วิทยาศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 พืชและสัตว์

หน่วยที่ 1 พืชและสัตว์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 19:23

image
วิทยาศาสตร์1 ภาคเรียนที่ 1

แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเรา และสิ่งมีชีวิตรอบตัว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเรา และสิ่งมีชีวิตรอบตัว
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 19:21

image
บูรณาการ1 (สุขศึกษาและพลศึกษา) ภาคเรียนที่ 1

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 สุขภาพดีชีวีเป็นสุข

หน่วยที่ 2 สุขภาพดีชีวีเป็นสุข
บูรณาการ (แกนหลัก) สุขศึกษา พลศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 18:45

image
วิทยาศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หน่วยย่อยที่ 1 แสงและการมองเห็น

แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เเสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 18:44


image
วิทยาศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยย่อยที่ 1 แรง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 18:44

image
วิทยาศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยย่อยที่ 1 หน้าที่ของ ราก ลำต้น ใบ และดอกของพืช

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ส่วนต่าง ๆ ของพืช
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 18:42

image
วิทยาศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยย่อยที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 18:42

image
บูรณาการ1 (ศิลปะ) ภาคเรียนที่ 1

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 8 สุนทรียศิลป์

หน่วยที่ 8 สุนทรียศิลป์
บูรณาการ (แกนหลัก) ศิลปะ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 18:10


image
บูรณาการ (การงาน) ภาคเรียนที่ 1

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 6 เด็กไทยหัวใจสร้างสรรค์

หน่วยที่ 6 เด็กไทยหัวใจสร้างสรรค์
บูรณาการ (แกนหลัก) การงาน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 18:08

image
บูรณาการ1 (สังคมฯ) ภาคเรียนที่ 1

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 คนดีศรีแผ่นดิน

หน่วยที่ 4 คนดีศรีแผ่นดิน
บูรณาการ (แกนหลัก) สังคม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 18:04

image
บูรณาการ1 (สังคมฯ) ภาคเรียนที่ 1

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 เศรษฐีน้อย

หน่วยที่ 1 เศรษฐีน้อย
บูรณาการ (แกนหลัก) สังคม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 18:03

image
คณิตศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 การวัด

หน่วยที่ 4 การวัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 17:52


image
คณิตศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 3 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม

หน่วยที่ 3 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 17:52

image
คณิตศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน

หน่วยที่ 2 เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 17:50

image
คณิตศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร

หน่วยที่ 1 จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 17:51

image
คณิตศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 3 เรขาคณิต

หน่วยที่ 3 เรขาคณิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 19:35


image
คณิตศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 การดำเนินการของจำนวน

หน่วยที่ 2 การดำเนินการของจำนวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 17:14

image
คณิตศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 จำนวน

หน่วยที่ 1 จำนวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จำนวนสื่อ : 5
12 ต.ค. 2561 : 17:13

image
คณิตศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 การวัด

หน่วยที่ 2 การวัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 16:57

image
คณิตศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 หน่วยย่อยที่ 1.4 การบวก ลบ คูณ หารระคน

หน่วยที่ 1 จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จำนวนสื่อ : 1
12 ต.ค. 2561 : 18:17