fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

รายการแผนการเรียนรู้ 1321 รายการ


image
วิทยาศาสตร์2 (ภาคเรียนที่ 2)

แผนการเรีนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ดิน (สำหรับครู

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ดิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จำนวนสื่อ : 2
31 ต.ค. 2561 : 12:34

image
วิทยาศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 2)

แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 วิทยาการคำนวณ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 วิทยาการคำนวณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จำนวนสื่อ : 1
31 ต.ค. 2561 : 11:30

image
วิทยาศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 2)

แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วัสดุและสสาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วัสดุและสสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จำนวนสื่อ : 2
31 ต.ค. 2561 : 11:29

image
คณิตศาสตร์2 (ภาคเรียนที่ 2)

แผนการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การดำเนินการของจำนวน หน่วยย่อยที่ 2.2 การคูณ การหาร (สำหรับครู)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยย่อยที่ 2.2 การคูณ การหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จำนวนสื่อ : 2
31 ต.ค. 2561 : 11:11


image
วิทยาศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 2)

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 7 ท้องฟ้า และดวงดาว

หน่วยที่ 7 ท้องฟ้า และดวงดาว
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จำนวนสื่อ : 1
31 ต.ค. 2561 : 11:10

image
วิทยาศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 2)

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 6 น้ำ และอากาศ

หน่วยที่ 6 น้ำ และอากาศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จำนวนสื่อ : 1
31 ต.ค. 2561 : 11:10

image
วิทยาศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 2)

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 5 พลังงานไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้า

หน่วยที่ 5 พลังงานไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จำนวนสื่อ : 2
31 ต.ค. 2561 : 11:09

image
คณิตศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 2)

แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จำนวนสื่อ : 2
31 ต.ค. 2561 : 10:58


image
คณิตศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 2)

แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เศษส่วน และการบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เศษส่วน และการบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จำนวนสื่อ : 2
31 ต.ค. 2561 : 10:57

image
วิทยาศาสตร์1 ภาคเรียนที่2

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 6 วิทยาการคำนวณ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 วิทยาการคำนวณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวนสื่อ : 2
31 ต.ค. 2561 : 10:55

image
วิทยาศาสตร์1 ภาคเรียนที่2

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 วัสดุรอบดัว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วัสดุรอบดัว
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวนสื่อ : 1
31 ต.ค. 2561 : 10:54

image
คณิตศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 2)

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ ๒ การดำเนินการของจำนวน หน่วยย่อยที่ 2.2 การคูณ การหาร

หน่วยที่ ๒ การดำเนินการของจำนวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จำนวนสื่อ : 2
31 ต.ค. 2561 : 10:41


image
คณิตศาสตร์1 (ภาคเรียนที่ 2)

แผนการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวน หน่วยย่อยที่ 1.2 จำนวนนับ 21 ถึง 100

หน่วยการเรียนที่ 1 หน่วยย่อยที่ 1.2 จำนวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวนสื่อ : 2
31 ต.ค. 2561 : 10:35

image
บูรณาการ (สังคม) ภาคเรียนที่ 1

แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คนดีศรีแผ่นดิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คนดีศรีแผ่นดิน
บูรณาการ (แกนหลัก) สังคม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 1
16 ต.ค. 2561 : 12:28

image
บูรณาการ (สังคม) ภาคเรียนที่ 1

แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สุขภาพดีชีวีเป็นสุข

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สุขภาพดีชีวีเป็นสุข
บูรณาการ (แกนหลัก) สังคม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 1
16 ต.ค. 2561 : 12:28

image
บูรณาการ (สังคม) ภาคเรียนที่ 1

แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เศรษฐีน้อย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เศรษฐีน้อย
บูรณาการ (แกนหลัก) สังคม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 1
16 ต.ค. 2561 : 12:27


image
บูรณาการ (ศิลปะ) ภาคเรียนที่ 1

แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 สุนทรีย์ศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 สุนทรีย์ศิลป์
บูรณาการ (แกนหลัก) ศิลปะ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 1
16 ต.ค. 2561 : 12:25

image
บูรณาการ (การงานฯ) ภาคเรียนที่ 1

แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เด็กไทยหัวใจสร้างสรรค์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เด็กไทยหัวใจสร้างสรรค์
บูรณาการ (แกนหลัก) การงาน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 1
16 ต.ค. 2561 : 12:22

image
ภาษาอังกฤษ (ภาคเรียนที่ 1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เรื่อง Healthy Living

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เรื่อง Healthy Living
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 1
15 ต.ค. 2561 : 10:49

image
ภาษาอังกฤษ (ภาคเรียนที่ 1)

แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เรื่อง School Life

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เรื่อง School Life
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 1
15 ต.ค. 2561 : 10:49