fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

รายการแผนการเรียนรู้ 1321 รายการ


image
ปฐมวัย 1 ภาคเรียนที่ 2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 34 รักการอ่าน

หน่วยที่ 34 รักการอ่าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นอนุบาล 1
จำนวนสื่อ : 2
7 พ.ย. 2561 : 08:47

image
ปฐมวัย 1 ภาคเรียนที่ 2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 33 เสียงรอบตัว

หน่วยที่ 33 เสียงรอบตัว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นอนุบาล 1
จำนวนสื่อ : 2
7 พ.ย. 2561 : 08:46

image
ปฐมวัย 1 ภาคเรียนที่ 2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 32 แรงและพลังงาน

หน่วยที่ 32 แรงและพลังงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นอนุบาล 1
จำนวนสื่อ : 2
7 พ.ย. 2561 : 08:46

image
ปฐมวัย 1 ภาคเรียนที่ 2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 31 ฤดูหนาว

หน่วยที่ 31 ฤดูหนาว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นอนุบาล 1
จำนวนสื่อ : 2
7 พ.ย. 2561 : 08:45


image
ปฐมวัย 1 ภาคเรียนที่ 2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 30 โลกสวยด้วยสีสัน

หน่วยที่ 30 โลกสวยด้วยสีสัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นอนุบาล 1
จำนวนสื่อ : 2
7 พ.ย. 2561 : 08:45

image
ปฐมวัย 1 ภาคเรียนที่ 2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 29 วันครู

หน่วยที่ 29 วันครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นอนุบาล 1
จำนวนสื่อ : 2
7 พ.ย. 2561 : 08:44

image
ปฐมวัย 1 ภาคเรียนที่ 2

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 28 รูปร่างรูปทรง

หน่วยที่ 28 รูปร่างรูปทรง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นอนุบาล 1
จำนวนสื่อ : 2
7 พ.ย. 2561 : 08:42

image
คณิตศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 2)

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 5 สมการและแบบรูป

หน่วยที่ 5 สมการและแบบรูป
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จำนวนสื่อ : 2
2 พ.ย. 2561 : 09:54


image
วิทยาศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 2)

แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 แรง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 แรง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จำนวนสื่อ : 1
2 พ.ย. 2561 : 09:43

image
วิทยาศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 2)

แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เสียง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เสียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จำนวนสื่อ : 1
2 พ.ย. 2561 : 09:43

image
วิทยาศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 2)

แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 น้ำ อากาศ และการเปลี่ยนแปลง (สำหรับครู)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 รู้จักน้ำ อากาศ และการเปลี่ยนแปลง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จำนวนสื่อ : 2
2 พ.ย. 2561 : 09:36

image
ปฐมวัย 3 ภาคเรียนที่ 2

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 23 วันชาติ

หน่วยที่ 23 วันชาติ

ระดับชั้นอนุบาล 3
จำนวนสื่อ : 2
1 พ.ย. 2561 : 10:37


image
ปฐมวัย 2 ภาคเรียนที่ 2

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 23 วันชาติ

หน่วยที่ 23 วันชาติ

ระดับชั้นอนุบาล 2
จำนวนสื่อ : 2
1 พ.ย. 2561 : 10:36

image
ปฐมวัย 1 ภาคเรียนที่ 2

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 23 วันชาติ

หน่วยที่ 23 วันชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นอนุบาล 1
จำนวนสื่อ : 2
1 พ.ย. 2561 : 10:16

image
คณิตศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 2)

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สมการและรูปแบบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สมการและรูปแบบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 2
2 พ.ย. 2561 : 09:46

image
วิทยาศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 2)

แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 2
2 พ.ย. 2561 : 09:46


image
วิทยาศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 2)

แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของสาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 2
31 ต.ค. 2561 : 15:42

image
วิทยาศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 2)

แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การแยกสาร การจำแนกสารในชีวิตประจำวัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การแยกสาร การจำแนกสารในชีวิตประจำวัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนสื่อ : 2
2 พ.ย. 2561 : 09:43

image
วิทยาศาสตร์2 (ภาคเรียนที่ 2)

แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ดวงอาทิตย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ดวงอาทิตย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จำนวนสื่อ : 2
31 ต.ค. 2561 : 12:35

image
วิทยาศาสตร์2 (ภาคเรียนที่ 2)

แผนการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ของเล่น ของใช้ แรงและพลังงานไฟฟ้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ของเล่น ของใช้ แรงและพลังงานไฟฟ้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จำนวนสื่อ : 2
31 ต.ค. 2561 : 12:35