fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 31 ฤดูหนาว

[ รายวิชาปฐมวัย 3 ภาคเรียนที่ 2 ]
หน่วยที่ 31 ฤดูหนาว

ระดับชั้นอนุบาล 3
จำนวนสื่อ : 2
7 พ.ย. 2561 : 11:16


รายการสื่อการเรียนรู้

ที่ ชื่อ ประเภทสื่อ เข้าดู ดาวน์โหลด
1 แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 31 ฤดูหนาว แผนการสอนหลัก 1180 2742
2 สื่อประกอบแผนการจัดประสบการณ์ หน่วยที่ 31 ฤดูหนาว สื่อประกอบแผนการจัดประสบการณ์ 748 1685