fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 30 โลกสวยด้วยสีสัน

[ รายวิชาปฐมวัย 3 ภาคเรียนที่ 2 ]
หน่วยที่ 30 โลกสวยด้วยสีสัน

ระดับชั้นอนุบาล 3
จำนวนสื่อ : 2
7 พ.ย. 2561 : 11:15


รายการสื่อการเรียนรู้

ที่ ชื่อ ประเภทสื่อ เข้าดู ดาวน์โหลด
1 แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 30 โลกสวยด้วยสีสัน แผนการสอนหลัก 972 2077
2 สื่อประกอบแผนการจัดประสบการณ์ หน่วยที่ 30 โลกสวยด้วยสีสัน สื่อประกอบแผนการจัดประสบการณ์ 721 1647