fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 28 รูปร่างรูปทรง

[ รายวิชาปฐมวัย 3 ภาคเรียนที่ 2 ]
หน่วยที่ 28 รูปร่างรูปทรง

ระดับชั้นอนุบาล 3
จำนวนสื่อ : 2
7 พ.ย. 2561 : 11:15


รายการสื่อการเรียนรู้

ที่ ชื่อ ประเภทสื่อ เข้าดู ดาวน์โหลด
1 แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 28 รูปร่างรูปทรง แผนการสอนหลัก 940 2113
2 สื่อประกอบแผนการจัดประสบการณ์ หน่วยที่ 28 รูปร่างรูปทรง สื่อประกอบแผนการจัดประสบการณ์ 671 1626