fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 34 รักการอ่าน

[ รายวิชาปฐมวัย 2 ภาคเรียนที่ 2 ]
หน่วยที่ 34 รักการอ่าน

ระดับชั้นอนุบาล 2
จำนวนสื่อ : 2
7 พ.ย. 2561 : 10:01


รายการสื่อการเรียนรู้

ที่ ชื่อ ประเภทสื่อ เข้าดู ดาวน์โหลด
1 แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 34 รักการอ่าน แผนการสอนหลัก 644 1373
2 สื่อประกอบแผนการจัดประสบการณ์ หน่วยที่ 34 รักการอ่าน สื่อประกอบแผนการจัดประสบการณ์ 379 1079