fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ ๗ งดงามสำนวน

[ รายวิชาภาษาไทย5 (ภาคเรียนที่ 1) ]
หน่วยที่ 7 งดงามสำนวน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จำนวนสื่อ : 1
11 ต.ค. 2561 : 19:43


รายการสื่อการเรียนรู้

ที่ ชื่อ ประเภทสื่อ เข้าดู ดาวน์โหลด
1 แผนการเรียนรู้ หน่วยที่ 7 งดงามสำนวน แผนการสอนหลัก 226 842