fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 17 สัตว์น่ารัก

[ รายวิชาปฐมวัย 3 ]
หน่วยที่ 17 สัตว์

ระดับชั้นอนุบาล 3
จำนวนสื่อ : 2
14 ก.ย. 2561 : 14:17


รายการสื่อการเรียนรู้

ที่ ชื่อ ประเภทสื่อ เข้าดู ดาวน์โหลด
1 แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 17 สัตว์น่ารัก แผนการสอนหลัก 650 1422
2 สื่อประกอบแผนการจัดประสบการณ์ หน่วยที่ 17 สัตว์น่ารัก สื่อประกอบแผนการจัดประสบการณ์ 427 1211