fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 8 ข้าว

[ รายวิชาปฐมวัย 3 ]
หน่วยที่ 8 ข้าว

ระดับชั้นอนุบาล 3
จำนวนสื่อ : 2
14 ก.ย. 2561 : 14:14


รายการสื่อการเรียนรู้

ที่ ชื่อ ประเภทสื่อ เข้าดู ดาวน์โหลด
1 แผนการจัดประสบการณ์รายวัน วันที่ 1-5 หน่วยที่ 8 ข้าว แผนการสอนหลัก 368 1135
2 สื่อประกอบแผนการจัดประสบการณ์ หน่วยที่ 8 ข้าว สื่อประกอบแผนการจัดประสบการณ์ 405 1125